Nechci platit účetní na plný úvazek

Stručný popis:

Na základě Vámi dodaných podkladů průběžně (měsíčně, čtvrtletně) vytváříme daňové a ostatní doklady (například faktury, pokladní a interní doklady, apod.), které potřebujete ke své činnosti. Vedeme za Vás knihy faktur a ostatní knihy a deníky. Připravujeme veškeré výkazy, daňová přiznání a podklady pro statistiku dle termínů stanovených příslušnými úřady.

Jednáme na úřadech a jsme účastni při kontrolách na finančním úřadu. Pravidelně za Vás sledujeme, kdy máte odvádět daně a máte jiné povinnosti ekonomického charakteru vyplývající z Vaší činnosti.

Průběžně máte aktuální přehled o finanční situaci Vašeho podniku (pohledávky, závazky, zisk, velikost daňové povinnosti, apod.).

Výhody:

Nemusíte ve své firmě zaměstnávat ekonomickou sílu, nemusíte mít již jinou ekonomickou kancelář, neběháte po úřadech. Přesto máte všechny potřebné ekonomické informace.

Určen pro:

Program je určen zejména menší a střední firmy, které chápou význam aktuálně dostupných ekonomických informacích o chodu firmy, ale nechtějí zaměstnávat na plný úvazek kvalifikovanou ekonomickou pracovní sílu.