Účetnictví jako služba – případová studie

Profil zákazníka

Oblast činnosti: informační technologie, outsourcing IT, servis výpočetní techniky

Obrat: 100 mio CZK

Činnosti, které poskytujeme:

Pronájem účetního softwaru, externí zpracování účetnictví a mezd, daňová evidence, sestavení účetní uzávěrky včetně daňového přiznání, jednání na úřadech a další.

Jak zpracováváme účetnictví:

Účetnictví jako služba. Účetní software je nainstalován na našem serveru. Využíváte vzdálené připojení do účetního softwaru Microsoft Dynamics NAV – Navision, do kterého pořizujete účetní doklady. Ke každému dokladu, také přikládáte naskenovaný originální dokument. Naše účetní oddělení provádí kontrolu a zaúčtování dokladu.

Proč zpracovávat takto účetnictví?

Pro střední a větší firmy může být složitá otázka: „Jakým způsobem zpracovávat účetnictví? Interně nebo externě?“ Mezi výhody interních účetních patří například vysoká operativnost, využití účetních i pro jiné činnosti. Mnoho firem se domnívá, že tento způsob je tím nejlevnějším.

Na druhé straně stojí externí zpracování účetnictví a mzdy neboli účetnictví jako služba. Tato služba Vás zbaví mnoha starostí a při detailnější kalkulaci zjistíte, že externí zpracování účetnictví je méně nákladné oproti internímu zpracování. Takto již nemusíte řešit následující oblasti:

  • fluktuaci zaměstnanců a jejich školení v oblasti účetnictví,
  • nemocenské, dovolené a mateřské,
  • výběr vhodného účetního softwaru,
  • správa výpočetní techniky pro účetní oddělení,
  • kontrola a motivace zaměstnanců.

Při externím zpracování účetnictví navíc získáte tu největší možnou flexibilitu při růstu firmy. Měsíční paušál je optimalizován dle množství účetních dokladů. A zajišťuje také vysokou operativnost.

Účetnictví jako služba přináší tyto výhody:

  • on-line účetní výsledky
  • nízká investice do jinak nákladného zahraničního účetního softwaru (Microsoft Dynamics NAV – Navision)
  • snížení personálních a provozních nákladů
  • mnohaleté zkušenosti z oboru