Zpracování účetnictví a vedení mezd v programu Microsoft Dynamics Navision

Poskytujeme služby

 • Ekonomického a účetní poradenství.
 • Vedení účetní agendy, v rozsahu dle potřeby zákazníka.
 • Zpracování daňových přiznání pro podnikatele právnické i fyzické osoby .
 • Zpracování mezd, včetně veškerých výstupů pro PSSZ , zdravotní pojišťovny a finanční úřady.
 • Zpracování ekonomických dat v informačních systémech.
 • Zahraniční výkazy.

Čím se lišíme

Nabízíme možnost pořizování prvotních dokladů přímo na Vašem pracovišti, tudíž máte neustále přehled o pohledávkách, závazcích, výši odvodu DPH a to před vlastním zaúčtováním. Výsledná data (výsledovka, rozvaha, obratová kniha, kniha položek) jsou po ve Vámi dohodnutých termínech předávána na Váš počítač, zasílána e-mailem nebo k nim přistupujete přes internet.

Díky tomuto postupu lze v průběhu celého roku optimalizovat daňový základ dle platných předpisů a Vy nejste po skončení účetního období překvapeni. Poradenství v ekonomické oblasti, řízení peněžních toků, propočty výhodnosti leasingu a úvěru. Výpočet a interpretace finančních ukazatelů, tvorba zákaznických sestav a grafů, zahraniční účetní uzávěrky, GAAP, specifické výkazy. Převody dat mezi různými účetními systémy, získávání výstupů ze starších systémů.

Důsledné využití výpočetní techniky, optimalizace pracovních postupů. Díky optimalizaci a automatizace práce jsme schopni nabídnout velice zajímavé ceny, srovnatelné s cenami firem „jednoho zaměstnance“, při mnohem vyšším standardu služeb.

Reference

Z našich spokojených zákazníků lze jmenovat například:

 • Michelské pekárny, a.s.
 • AHEMA s.r.o.
 • Unicontrols, a.s.
 • ICS industrie control service dovoz, montáž a servis řídících systémů
 • EUROSOUND, s.r.o. investiční výstavba v Mongolské republice

Vize

Artex Informační Systémy, s.r.o., se od svého vzniku v roce 1997 věnuje naplňování vize „Umožnit malým a středním podnikům, aby se mohli plně věnovat podnikatelské činnosti, nikoliv řešení problémů ve finanční oblasti.“

Tuto vizi naplňuje poskytováním následujících služeb:

 • Ekonomického a účetní poradenství.
 • Vedení účetní agendy, v rozsahu dle potřeby zákazníka.
 • Zpracování daňových přiznání pro podnikatele právnické i fyzické osoby.
 • Zpracování mezd, včetně veškerých výstupů pro PSSZ , zdravotní pojišťovny a finanční úřady.
 • Zpracování ekonomických dat v informačních systémech.
 • Zahraniční výkazy.